خانه / درباره اسپانیا / سفارت اسپانیا در ایران

سفارت اسپانیا در ایران

photo_2016-02-08_17-30-30

سفارت پادشاهی اسپانیا

 

آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، كوچه اول شرقي، شماره 3

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹

تلفن تماس: 4 -2256881(21)98+

فاکس: 16-2258015(21)98+

وبسایت سفارت: www.exteriores.gob.es

نام سفیر: اقای ادواردو لوپز بوسکتس

H. E. Eduardo Lopez Busquets