خانه / دانشگاه های اسپانیا / دانشگاه های برتر پزشکی

دانشگاه های برتر پزشکی

university_2915949b

دانشگاه های برتر”پزشکی”مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران

 

دانشگاه دولتي  بارسلونا   Universidad De Barcelona

دانشگاه گرانادا  Universidad De Granada

دانشگاه كامپلوتنس مادريد Universidad Autonoma De Madrid

دانشگاه اتونوما مادريد  Universidad Autonoma De Madrid

دانشگاه والنسيا Universidad De Valencia